Real Estate Seminar/Training

ການສໍາມະນາ: ນາຍຫນ້າອະສັງຫາລິມະຊັບ ຄັ້ງທີ 8

ມາ​ສ້າງລາຍ​ໄດ້​ເສີມ​ດ້ວຍ​ນາຍ​ຫ​ນ້າ​ອະ​ສັງ​ຫາ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ ເຮັດ​ແນວ​ໃດ ​ຫລັກ​ສູດ​ນີ້​ມີ​ຄຳ​ຕອບ ສໍາມະນາ: ນາຍຫນ້າອະສັງຫາລິມະຊັບ ຄັ້ງທີ 8...

Online Seminar – ສຳ​ມະ​ນາ ນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບ ຄັ້ງ​ທີ່ 7

ຢາກເປັນນາຍໜ້າ, ຢາກຈັບເສືອມືເປົ່າ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຈະເລີ່ມຕົ້ນແນວໃດ ສັງລວມຈາກປະສົບການ ໃນການເຮັດທຸລະກິດອະສັງຫາ ຫລາຍກວ່າ 12 ປີ,...

ນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບຍຸກ 4.0 ຊຸດທີ 6

ຊວນທ່ານມາຮູ້ຈັກ 9 ເຫດຜົນທີ່ຄວນລົງທຶນໃນອະສັງຫາລິມະຊັບໃນປີ 2021___ເຊື່ອວ່າຫຼາຍຄົນຄົງກໍາລັງຊອກຫາທຸລະກິດທີ່ສາມາດສ້າງຜົນກໍາໄລ,...

ນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບຍຸກ 4.0 ຊຸດທີ 5

ເປີດຮັບສະໝັກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສໍາມະນາຮອບພິເສດ: ນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບຍຸກ 4.0 ສ້າງອາຊີບແບບສວນກະແສເສດຖະກິດ ຊຸດທີ 5 (ສໍາລັບຜູ້ທີ່ພາດລົງທະບຽນບໍ່ທັນຊຸດທີ 4) 📆...

ສຳ​ມະ​ນາ ນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບຍຸກ 4.0 ຄັ້ງ​ທີ່ 4

💡ເປີດແລ້ວຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງ !!! ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ : ນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບຍຸກ 4.0 ສ້າງອາຊີບແບບສວນກະແສເສດຖະກິດ ຊຸດທີ 4 📆 ວັນທີ 01 ສິງຫາ 2020 📍 ທີ່ ຮ້ານອາຫານ ປະຕູໄຊ...

ສຳ​ມະ​ນາ ນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບຍຸກ 4.0 ຄັ້ງ​ທີ່ 3

ສ້າງອາຊີບແບບສວນກະແສເສດຖະກິດ ຊຸດທີ 3 ເພື່ອກຽມພ້ອມລົງມືສ້າງອະສັງຫາ 2020 ທີ່ກຳລັງເດິນທາງມາ ! ສອນໂດຍ : ທ່ານ ຫຸ່ມພັນ ໄຊຍະລາດ ປະສົບການກວ່າ 10 ປີໃນວົງການ...

​ສຳ​ມະ​ນາ: ຄວາມ​ຮູ້​ພື້ນ​ຖານ​ການ​ປະ​ເມີນ​​ມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ #3

ບໍລິສັດ LaoValue Property Valuation ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ຮ່ວມມືກັບ ອາຈານ ຈາກ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກສັບພະວິຊາດ້ານວຽກງານການບໍລິຫານທີ່ດິນ ແລະ ວຽກງານການປະເມີນລາຄາ...

Property Valuation Seminar 2: Effective Analytical Tools for Investments by Dr Sopon Pornchokchai

AP100: Effective Analytical Tools for Investments Date and Time: June 24-26, 2019 (3 days Seminar) Venue: Landmark Hotel, Vientiane, Lao PDR. Lao Property Valuation Sole Co., Ltd - LaoValue.com in cooperation with Thai Real Estate Business School (TREBS) organizing the 2nd Seminar on Property Valuation This course provides you effective analytical tools for real estate investment purposes with...

ນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບຍຸກ 4.0 ຊຸດທີ 5

ເປີດຮັບສະໝັກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສໍາມະນາຮອບພິເສດ: ນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບຍຸກ 4.0 ສ້າງອາຊີບແບບສວນກະແສເສດຖະກິດ ຊຸດທີ 5 (ສໍາລັບຜູ້ທີ່ພາດລົງທະບຽນບໍ່ທັນຊຸດທີ...

Compare listings

Compare