Economic Zones Overview

Economic Zones Overview and Updates (Master Mapping SEZ) in Laos

SEZs IN LAO PDRSpecial Economic Zones (SEZs) development is one of economic improvement approaches which has been prioritized by the government of the Lao People’s Democratic Republic (Lao PDR) since the beginning of economic liberalization. In 2003, the first SEZ namely Savan-Seno SEZ was established, followed by Boten Beautiful Land SEZ and other SEZs. Savan...

ເຂດເສດຖະກິດພິເສດຊອກຫາການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໄທ – ລາວ

ປະເທດໄທແລະລາວໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະເພີ່ມມູນຄ່າການຄ້າສອງຝ່າຍຂຶ້ນເປັນ 8 ພັນລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນໄລຍະ 3 ປີຂ້າງໜ້າ,...

ລັດຖະບານລາວອະນຸມັດໃຫ້ບໍລິສັດຈີນດຳເນີນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ກ່ຽວກັບເຂດເສດຖະກິດພິເສດ

VIENTIANE - ລັດຖະບານລາວໄດ້ໃຫ້ໄຟຂຽວແກ່ບໍລິສັດຈີນເພື່ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດຂອນພະເພັງ (SEZ) ໃນແຂວງ...

Compare listings

Compare