Mạng lưới và đối tác của chúng tôi

 1. Với CHDCND Lào:
  1. Rentsbuy có đại lý địa phương ở các tỉnh khác
  2. RentsBuy là công ty tiên phong dẫn đầu nhóm các nhà môi giới Lào trong việc thành lập Hiệp hội Bất động sản Lào (REAL) đang được tiến hành
 2. Với chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp, Hiệp hội:
  1. RentsBuy là thành viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Lào
  2. Ông Houmphan Saiyalath, Tony, là phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp của Quận Saysettha
  3. RentsBuy là ban điều hành của Hiệp hội Doanh nhân trẻ Lào (YEAL) trực thuộc Đoàn Thanh niên Lào
 3. Tại ASEAN:
  1. ARENA (Liên minh mạng lưới bất động sản ASEAN)
  2. Hiệp hội Bất động sản ASEAN
  3. MOU với Trường Kinh doanh Bất động sản Thái Lan (TREBS)
 4. Đối tác quốc tế:
  1. Hiệp sĩ Frank
  2. Colliers International, Thái Lan
  3. Savills Việt Nam và Savills Thái Lan
  4. I INTERNATIONAL Co., Ltd. (Nhật Bản)

Compare listings

Compare