Vacancies

Nhân viên khảo sát bất động sản ở Viêng Chăn (1 vị trí đang mở)

RentsBuy là công ty môi giới dịch vụ bất động sản được thành lập vào năm 2008. Để thực hiện cam kết của mình, chúng tôi đang tìm một Nhân viên khảo sát bất động sản tại Viêng Chăn Bằng cấp: Mạnh mẽ giữa các cá nhân và kỹ năng giao tiếp. Có khả năng làm việc nhóm, sức khỏe tốt và chịu khó, sẵn sàng làm...

Real Estate Customer Service (1 position-Open)

RentsBuy là công ty môi giới dịch vụ bất động sản được thành lập vào năm 2008. Để thực hiện cam kết của mình, chúng tôi đang tìm kiếm một Trợ lý Kinh doanh Văn phòng Bất động sản. Bằng cấp: Có kiến ​​thức về tiếng Anh Mạnh mẽ giữa các cá nhân và kỹ năng giao tiếp. Có khả năng làm việc nhóm,...

Compare listings

Compare