Online Seminar – ສຳ​ມະ​ນາ ນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບ ຄັ້ງ​ທີ່ 7

 • 7 months ago
 • 1

Event Phone: +856-020 22235303/02023333347

 • Real Estate Broker Weminar #7 day 1
  July 17, 2021 - July 18, 2021
  8:30 am - 12:00 pm

Speaker/Instructor

 • Houmphan Saiyalath Tony
  ຈາກເດັກບ້ານນອກ​​​ຮຽນ​ໂຮງ​ຮຽນ​ວັດ ແລະ ​ຈາກເດັກ​ຫ້ອງ​ແຖວ ມາ​ເປັນ​ຜູ້​ປະ​ກອບ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ອະ​ສັງ​ຫາ...ແລະ​ໄດ້​ຮັບ​ຫລາຍ​ລາງວັນ​ຈາກ​ພາກ​ພື້ນ​ແລະ​ສາ​ກົນ

Event Admin

Lecturer

 • ຂັນຕີ ວົງຄໍາສານ
  ຄຸນນະວຸດຂອງວິທະຍາກອນ: ອາຈານ ຂັນຕີ ວົງຄໍາສານ 1) ປະສົບການເບື້ອງລັດ: – ເຮັດວຽກໃຫ້ໂຄງການອອກໃບຕາດິນ ຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ ແຕ່ປີ 2001 – 2002 – ເປັນອາຈານສອນຢູ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກສັບພະວິຊາດ້ານວຽກງານການບໍລິຫານທີ່ດິນທີ່ດິນ ແລະ ວຽກງານການປະເມີນລາຄາ ແຕ່ປີ 2003 – ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ

ຢາກເປັນນາຍໜ້າ, ຢາກຈັບເສືອມືເປົ່າ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຈະເລີ່ມຕົ້ນແນວໃດ

ສັງລວມຈາກປະສົບການ ໃນການເຮັດທຸລະກິດອະສັງຫາ ຫລາຍກວ່າ 12 ປີ, ຕົ້ນທືນເລີ່ມຈາກສູນ

ຈະມາເປີດເຜີຍເຄັດລັບ ການເຮັດອະສັງຫາແບບໝົດເປືອກ

ເຊີ່ງສິ່ງທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ ປະກອບດ້ວຍ 6 ພາກທີ່ອັດແໜ້ນດ້ວຍເນື້ອໃນ,ສຸດຍອດເຕັກນິກ, ເຄັດລັບ ທີ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ເປີດເຜີຍທີ່ໃດມາກ່ອນ, ພ້ອມທັງໄດ້ຮຽນຮູ້ ວິທີການ ແລະ ຂໍ້ມູນ ທີ່ອະທິບາຍຢ່າງລະອຽດ ແລະ ມີການອັບເດດ ຂໍ້ມູນໃໝ່ໆ ປີ 2021

ເນື້ອ​ໃນ​ຂອງ​ການ​ສຳ​ມະ​ນາ

ພາກທີ 1: ພາກ​ນຳ​ສ​ະ​ເໜີ​

 1. ສະພາບອະສັງຫາລິມະຊັບໃນ ສປປ ລາວ, ຕັ້ງແຕ່ອາດິດ ຈົນເຖີງປັດຈຸບັນ
 2. ແນວ​ໂນ້ມຕະຫຼາດອະສັງຫາ ແລະ ທຸລະກິດ​ນາຍ​ຫນ້າ​ອະ​ສັງ​ຫາ​ໃນ 3 ປີ​ຂ້າງ​ຫນ້າ 2021-2023
 3. ນີຍາມ ແລະ ອົງປະກອບຂອງອະສັງຫາລິມະຊັບ
 4. ຄວາມໝາຍຂອງ ອະສັງຫາ ໃນຍຸກໃໝ່ ແລະ ຍຸກປະຕິບັດອຸດສະຫະກໍາໃນແຕ່ລະໄລຍະ

ພາກທີ 2: ທັກສະດ້ານວິຊາການ (Hard Skills)

 1. ອົງ​ປະ​ກອບ​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ​ຂອງ​ນາຍ​ໜ້າ​ອະ​ສັງ​ຫາ
 2. ຂັ້ນຕອນການເປັນນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບ
 3. ການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກ 4 Es ສໍາລັບການຫາຊັບ ຫລື​ເລືອກ​ໃນ​ການ​ລົງ​ທືນ
 4. ຮູບແບບນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບ
 5. ກຸ່ມຜູ້ຊື້ອະສັງຫາລິມະຊັບປະເພດຕ່າງໆ
 6. ກຸ່ມຜູ້ຂາຍອະສັງຫາລິມະຊັບ
 7. ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຕະຫຼາດ
 8. ສັນຍາຊື້, ຂາຍ ແລະ ເຊົ່າ – ​ຊູດ​ເອ​ກະ​ສານ ​ແລະ​ການ​ໃນ​ໃຊ້​ແບບ​ຟອມຕ່າງ​ໆ​ຂອງ​ນາຍ​ຫນ້າ​ອະ​ສັງ​ຫາ
 9. ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງການຊອກຊັບທີ່ນາຍໜ້າຄວນຮູ້
 10. .ເຕັກນິກ ແລະ ວິທິການຊອກຊັບ (ຫຼື Listing)
 11. .ຕົນທຶນການເປັນນາຍໜ້າ
 12. ວິທີການກວດສອບໃບຕາດີນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງດິນຕາບອດ
 13. ຂັ້ນຕອນ ແລະ ຂະບວນການໂອນກໍາມະສິດ
 14. ແນະນໍາ Plateform ສໍາລັບຊື້, ຂາຍ,​ເຊົ່າ ແລະ ໂຄສະນາ
 15. ຄົນຕ່າງປະເທດຄອຍຄອງຊັບສີນໃນ ສປປ ລາວໄດ້ບໍ່
 16. ເອກະສານ ແລະ ກົດໝາຍຕ່າງໆທີ່ນາຍໜ້າອະສັງຫາຄວນຮູ້

ພາກທີ 3: ທັກຄວາມ​ຊູດ​ຄວາມຮູ້ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ຂອງ​ນາຍ​ຫນ້າ(Soft skills)

 1. ທັກສະການຂາຍ Sale Skills
 2. ທັກສະການເຈລະຈາ ແລະ ການປິດການຂາຍ Negotiation Skills + sale closer
 3. ທັກສະການເຂົ້າສັງຄົມ Social Skills
 4. ທັກສະມະນຸດສໍາພັນ Interspersion Skills
 5. ທັກສະຈູງໃຈ Persuasive Skills

ພາກທີ 4: ອະສັງຫາແຫ່ງໂອກາດ

 1. ຄວນລົງທຶນອະສັງຫາປະເພດໃດໃນສະພາບເສດຖິດໃນປັຈຸບັນ
 2. ຈະ​ຂາຍ​ອະ​ສັງ​ຫາ​ໃຫ້​ນັກ​ລົງ​ທຶນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໄດ້ແນວ​ໃດ?

ພາກທີ 5: ເຄັດ​ລັບ – Tips & Ticks

 1. ເຕັກ​ນິກ​ການ​ລິ​ເລີ້ມ​ເປັນ​ນາຍ​ຫນ້າ
 2. ເຕັກນິກການເຂົ້າຫາເຈົ້າຂອງຊັບ
 3. ເຕັກນິກການສໍາຫຼວດລາຄາຊັບສີນໃນທ້ອງຕະຫຼາດ
 4. ເຕັກນິກເຮັດການຕະຫຼາດຂອງອະສັງຫາລິມະຊັບ
 5. ແນະ​ນຳ​ການ​ໃຊ້RentsBuy Platform ໃນ​ການ​ຂາຍ​ຊັບ

ພາກທີ 6 : ທັດສະນະສຶກສາ ພາໄປເບີ່ງສະຖານທີ່ຂອງໂຄງການພັດທະນາອະສັງຫາຕົວຈິງ ໃນປັດຈຸບັນ

 1. ໄດ້ເຫັນ ຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນງານ ຂອງໂຄງການພັດທະນາອະສັງຫາ ຕົວຈິງ
 2. ເກັບລວບລວມລາຍການຊັບ ແລະ ເປັນນາຍໜ້າ ຈາກໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີຍ

 

ປະໂຫຍດ ທີທ່ານຈະໄດ້ຮັບ ຈາກການລົທະບຽນ ເຂົ້າຮ່ວມສຳມະນາ ໃນຄັ້ງນີ້:

 • ຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈພື້ນຖານການເປັນນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບ
 • ວິທີຫາຊັບ ແລະ ການເຮັດການຕະຫຼາດຜ່ານຊ່ອງທາງຕ່າງໆ
 • ທັກສະ,ເຕັກນິກ ແລະ ວີທິປິດການຂາຍຂັ້ນສຸດຍອດ
 • ການວິເຄາະຕະຫຼາດ, ປະເມີນເຈົ້າຂອງຊັບ ແລະ ກຸ່ມ​ລູກ​ຄ້າ​ເປົ້າ​ໝາຍ
 • ຄອນເນັກຊັ່ນ ແລະ ພັນທະມິດທຸລະກິດໃນວົງການະອະສັງຫາລິມະຊັບ ໃນກຸ່ມ ທີ່ພ້ອມສະໜັບສະໜູນ ຊວ່ຍເຫລືອກັນ
 • ເວທີຖາມ-ຕອບ ເພື່ອປົດລ໋ອກສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນໃຈທ່ານ
 • ໃບຢັ້ງຢືນການເຂົ້າຮວ່ມງານສໍາມະນາ, ເອກະສານປະກອບການຮຽນ, ອາຫານຫວ່າງ ແລະ ອາຫານທ່ຽງ

ພິ​ເສດ:

ຈະ​ໃຫ້ Package membership ລົງ​ປະ​ກາດ​ຂາຍ​ຊັບ ມູນ​ຄ່າ 1.000.000 ກີບ Free!

ຮຽນຈົບແລ້ວ ສາມາດເລີ່ມຕົ້ນອາຊີບນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບໄດ້ທັນທີ, ພ້ອມກັບສາມາດເຮັດວຽກເປັນ Freelance ຮ່ວມກັບ ບ/ສ RentsBuy

ເປົ້າໝາຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ :

 1. ບຸກ​ຄົນ​ທົ່ວ​ໄປ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ຫາ​ລາຍ​ໄດ້​ເສີມ​ຈາກ​ນາຍ​ຫນ້າ​ອະ​ສັງ​ຫາ
 2. ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບ
 3. ຕົວແທນ ຫຼື ນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບ​ຢູ​ແລ້ວ
 4. ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ແລະ ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ທີ່ສົນໃຈເຂົ້າຮຽນຮູ້ຂອງໂລກຂອງການສ້າງລາຍຮັບຈາກອະສັງຫາລິມະຊັບ

ຄ່າລົງທະບຽນ ຝຶກອົບຮົບ 500,000 ກີບ ລວມ ອາຫານຫວ່າງ,​ ອາຫານທ່ຽງ , ເອກະສານການຝຶກອົບຮົມ, ໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ຄອນເນັກຊັ່ນ ນໍາກຸ່ມຄົນ ທີມີເປົ້າໝາຍດຽວກັນ ແລະ ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ໄດ້ທີ່ປຶກສາທີ່ເປັນຕົວຈີງໃນດ້ານທຸລະກິດ ອະສັງຫາ

ໃຫ້ຄໍາປືກສາຕໍ່ເນື່ອງຜ່ານກຸ່ມ WhatApps ພ້ອມດຽວກັບສ້າງເປັນເຄື່ອຂາຍກຸ່ມອະສັງຫາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ສະເພາະຊຸດທີ 7 )

ງານສຳມະນາ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຕອບຮັບເປັນຢ່າງດີ ແລະ ມີການຈັດຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື້ອງ ຕັ້ງແຕ່ຊຸດທຳອິດ ຫາ ຊຸດປັດຈຸບັນ ເປັນຊຸດທີ່ 7 ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 2 ປີ , ມີ ນັກຮຽນ ທັງໝົດ 100 ກວ່າຄົນ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການລົງທະບຽນຮຽນ ໃນງານຄັ້ງນີ້

ສົນໃຈລົງທະບຽນ:
ໂທ: 856-020 22235303 (WhatApps), ຫລື 020 23333347

ຈະ​ຈັດ​ຂື້ນ​ທີ່ ພາກ​ເຊົ້າ ເສົ​າ​ທີດ ທີ 17-18 ກໍ​ລະ​ກົດ​ນີ້​ເທົ່າ​ນັ້ນ

Join The Discussion

Compare listings

Compare