ExpiredProperty Valuation Seminar 2: Effective Analytical Tools for Investments by Dr Sopon Pornchokchai

AP100: Effective Analytical Tools for Investments Date and Time: June 24-26, 2019 (3 days Seminar) Venue: Landmark Hotel, Vientiane, Lao PDR. Lao Property Valuation Sole Co., Ltd - LaoValue.com in cooperation with Thai Real Estate Business School (TREBS) organizing the 2nd Seminar on Property Valuation This course provides you effective analytical tools for real estate investment purposes...

Expired​ສຳ​ມະ​ນາ: ຄວາມ​ຮູ້​ພື້ນ​ຖານ​ການ​ປະ​ເມີນ​​ມູນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ #1

ບໍລິສັດ LaoValue Property Valuation ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ຮ່ວມມືກັບ ອາຈານ ຈາກ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກສັບພະວິຊາດ້ານວຽກງານການບໍລິຫານທີ່ດິນ ແລະ ວຽກງານການປະເມີນລາຄາ...

Expiredສຳ​ມະ​ນາ ນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບຍຸກ 4.0 ຄັ້ງ​ທີ່ 3

ສ້າງອາຊີບແບບສວນກະແສເສດຖະກິດ ຊຸດທີ 3 ເພື່ອກຽມພ້ອມລົງມືສ້າງອະສັງຫາ 2020 ທີ່ກຳລັງເດິນທາງມາ ! ສອນໂດຍ : ທ່ານ ຫຸ່ມພັນ ໄຊຍະລາດ ປະສົບການກວ່າ 10 ປີໃນວົງການ...

Expiredນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບຍຸກ 4.0 ຊຸດທີ 5

ເປີດຮັບສະໝັກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສໍາມະນາຮອບພິເສດ: ນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບຍຸກ 4.0 ສ້າງອາຊີບແບບສວນກະແສເສດຖະກິດ ຊຸດທີ 5 (ສໍາລັບຜູ້ທີ່ພາດລົງທະບຽນບໍ່ທັນຊຸດທີ 4) 📆...

Expiredສຳ​ມະ​ນາ ນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບຍຸກ 4.0 ຄັ້ງ​ທີ່ 4

💡ເປີດແລ້ວຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງ !!! ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ : ນາຍໜ້າອະສັງຫາລິມະຊັບຍຸກ 4.0 ສ້າງອາຊີບແບບສວນກະແສເສດຖະກິດ ຊຸດທີ 4 📆 ວັນທີ 01 ສິງຫາ 2020 📍 ທີ່ ຮ້ານອາຫານ...

Compare listings

Compare