ໃບຕາດິນປອມລະບາດຢູ່ ນ.ວ Fake Land Title Spreading
ລັດເລັ່ງແກ້ໄຂ ພ້ອມເຕືອນປະຊາຊົນໃຫ້ມີສະຕິ ກ່ອນຊື້ – ຂາຍ! ອ່ານ​ຕໍ່

Read more ...

RentsBuy is now relocated in new office
NNN Building, Boulichan Road, Phonsinuan, Sisattanak, Vientiane, Lao PDR
Good service, right house, right landlord
Happy Family

Stop Looking, Start Finding

Advanced

Buying a property

promo1

Buying property in Lao PDR

Learn More

Renting a property

promo2

There are no clear zones for apartment or
house rental in Vientiane

Learn More

Listing a property

promo3

Listing with RentsBuy.com is free of charge
You just send us clear explanation with pictures of your property

Learn More

RentsBuy Property offers the most beautiful homes
for you to Rent, Buy, or Sell. Let’s have a look!

Browse all Properties »

"Tony at RentsBuy found me a lovely house right away -- the right size, area, and price I asked for. Fluent in English, he provided translation services as well, negotiating with the landlords and giving me an English language contract. Tony listens carefully, then delivers in the most helpful ways. Read more >>

If you are looking for quality property and exceptional service, then Rentsbuy.com is the place to go in Laos. Whether you are looking to rent a property for long or short term, or whether you are keen to invest in a beautiful country, Mr Tony Houmphan, at Rentsbuy.com, can assist you. Read more >>
sandra pike

Sandra Pike